Затверджено стандарт базової середньої освіти: Кабмін ухвалив документ

Державний стандарт базової середньої освіти запрацює з 2022 року. Він визначатиме обов’язкові результати навчання здобувачів освіти відповідно до концепцій НУШ і стосуватиметься учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти, – повідомили у Кабміні.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, держстандарт базується на найкращих практиках країн ЄС та світу.

У документі визначено 11 основних компетентностей, які мають опанувати здобувачі базової середньої освіти:

 • вільне володіння державною мовою;

 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

 • компетентності у галузі природничих наук, техніки й технологій;

 • інноваційність;

 • екологічна компетентність;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • математична компетентність;

 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

 • культурна компетентність;

 • підприємливість та фінансова грамотність;

 • навчання впродовж життя;

Також для всіх ключових компетентностей визначені наскрізні вміння. Серед них основні – це читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювання ризиків, розв’язування проблем, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Для кожної предметної галузі визначено мету, межі компетентнісного потенціалу – здатності галузі формувати всі ключові компетентності, – вимоги до результатів навчання й кількість годин за циклами навчання (5-й – 6-й і 7-й – 9-й класи).