Нормативно-правова база щодо надання платних послуг • пункт 3 статті 78 розділу Х Закону України “Про освіту” № 2145-VIII від 05.09.2017, • пункт 4 статті 43 розділу VIII Закону України “Про середню загальну освіту” № 651-14 в редакції від 28.09.2017, • підпункт 14 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України “ПроЧитати далі →