Відомості про приміщення та матеріальну базу
назва показника назва показника
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 1361 Каналізація 1
з них здано в оренду (кв.м) Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)
11 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 1
Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням
Їх площа (кв.м) 639
Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

1 Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. 80
   у тому числі у філіях опорних закладів
Фізики З рядка 37 – у пристосованих приміщеннях
   у них обладнано робочих місць    у тому числі у філіях опорних закладів
Хімії 1 Пандуси та поручні 1
   у них обладнано робочих місць 20 Ліфти (підйомники)
Біології Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю
   у них обладнано робочих місць
Географії Кількість таких кімнат, од.
Української мови і літератури 2 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 2
Інших мов і літератур національних меншин До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю
1
Іноземної мови 1
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)
1
Основ інформатики й обчислювальної техніки 1
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 1    з них:
потребують капітального ремонту
обладнано робочих місць з комп’ютером 13
Кількість майстерень, од. 1 перебувають в аварійному стані
Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні)
Фізкультурна зала
1 Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб
58
Басейн    у тому числі:
учнів, для яких організовано підвезення, осіб
58
Навчально-дослідна ділянка (арів) 6
Підсобне господарство з
них
шкільним автобусом 58
Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
1    учнів з особливими освітніми потребами
   учнів, які проживають в школі-інтернаті
Кількість філій опорних закладів, які мають:
центральне опалення або власну котельню
   учнів, які проживають в інтернатному відділенні
Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

3193
   пічне опалення
Водогін 1    у тому числі підручників, усього 2687
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін      з них для:
З рядка 29 – з гарячою водою        1-4 класів 952
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з гарячою водою        5-9 класів 959
       10-11(12) класів 776

Відомості про використання счасних інформаційних технологій

Назва показника Назва показника
Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од. 17 Кількість фотоапаратів, од.
з
них:
придбано за кошти бюджету 9    з них цифрових
не працюють Кількість відеокамер, од.
термін придбання становить понад 5 років 9    з них цифрових
використовуються в управлінсько-господар-
ській діяльності
2 Кількість верстатів з числовим програмним
управлінням, усього, од.
підключено до Інтернету З
них:
лазерних
підключено до Wi-Fi гравіювальних
з операційною системою:
родина Microsoft Windows
17 лазерно-гравіювальних
фрезерних
UNIX/Linux-подібні ОС Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м
родина Mac OS X Наявність (1 – так, 0 – ні):
окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
освітньому процесі
хмарні операційні системи
Крім
того,
кіль-
кість,
од
портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків 3
планшетів – усього (сума даних рядків 14-16) окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
персоналу
   з них:
Android
єдиного Wi-Fi
Windows Технологія, за якою
надається ШСД
(наявність:
1 – так, 0 – ні)
xDSL
iOS FTTx
Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього DOCSIS
З
них:
проектор та інтерактивна дошка інші
проектор з інтерактивним модулем Технологія, за якою
надається бездротовий
доступ до Інтернету (наяв-
ність:1 – так, 0 – ні)
2G
інтерактивний дисплей 3G
Кількість класів із засобами візуалізації (без
інтерактиву)
3 CDMA
інші
З
них:
з проектором 2 Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)
до 10 Мбіт/с
з телевізором 1
інші
Кількість серверів      від 10 до 30 Мбіт/с
Кількість принтерів, усього, од. 4      від 30 до 100 Мбіт/с
   у тому числі 3D      100 і більше Мбіт/с
     з них закритого типу Бездротовий доступ до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)
тип
пластику
для друку
(наявність
1 – так
0 – ні)
ABS
PLA      до 10 Мбіт/с
гума      від 10 до 30 Мбіт/с
     від 30 до 100 Мбіт/с
     100 і більше Мбіт/с

 Відомост про використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання

Назва показника Назва показника
Чи є в закладі (наявність: 1 – так, 0 – ні)
Засоби загального призначення
Кількість комп’ютерних програм навчального
призначення, од.
   Моделі площинні друковані
   Альбоми для рельєфного малювання
   Вимірювальні прилади та пристосування (з
рельєфними позначками, шкалою,
зі звуковою сигналізацією)
   Моделі площинні, об’ємні, муляжі для оволодіння
механізмом письма
   Збільшувачі текстів
   Розвиваючі ігри для м’язового тренування рук Медичне обладнання
Ваги медичні для визначення маси тіла
   Моделі площинні друковані для розвитку слухового
відчуття, оволодіння механізмом письма
   Моделі звукові та інтерактивні Медична лампа
Обладнання для дітей з тяжкими порушеннями
мовлення
Дзеркало логопедичне для дітей з порушенням
вимови
Фізіотерапевтична кушетка
Стілець фізіотерапевтичний
   Мовленнєвий тренажер «Полiфонатор» або
еквівалент
Медичний інструментарій для невідкладної
допомоги
   Комплекти інструментів для постановки звуків
Обладнання для дітей з порушеннями
опорно-рухового апарату
Стіл для дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату
   Тонометр механічний для вимірювання
артеріального тиску
   Стетоскоп для обстеження шумів внутрішніх
органів
   Масажний стіл для оздоровчих процедур    Апарат ультрависокочастотний (УВЧ)
Обладнання для дітей з порушеннями слуху
Корекційні засоби навчання
   Іонізатор-ароматизатор для очищення
повітря
   Обладнання колективного користування Обладнання для кабінету психологічної
реабілітації
Обладнання сенсорної кімнати
Обладнання для дітей з порушеннями зору
Обладнання колективного та індивідуального
призначення
   Обладнання індивідуального користування Обладнання для кабінету лікувальної
фізкультури, спортивного та ігрового
призначення
Лікувально-оздоровче обладнання
   Орієнтаційні та побутові прилади
Медичне обладнання
Корекційні засоби навчання для дітей із сенсор-
ними порушеннями (зі зниженим зором та сліпих)
   Дидактичні та розвиваючі ігри