Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

асистента вчителя Мартинівського ліцею Пулинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області

Назва закладу: Мартинівський ліцей.

Місцезнаходження закладу: с. Мартинівка вул. Шкільна, 12, Житомирського району Житомирської області.

Найменування посади: асистент вчителя у 2 класі

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Педагогічне навантаження: 1 ставка

Кваліфікаційні вимоги до працівника:

Згідно з листом МОН від 31 серпня 2020 р. № 1/9-495 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”, на асистента вчителя поширюються норми статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо педагогічного працівника. Відповідно до частини 1 цієї статті, на посади педагогічних працівників приймаються особи, які: 

 • мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію;
 • вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства);
 • моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

Строки подання документів: 12.04.2024 – 25.04.2024

Перелік  обов’язкових документів,  які подаються на конкурс: 

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Копія  паспорта громадянина України.
 3. Ксерокопії документів про освіту з додатками.
 4. Автобіографія
 5. Копія трудової  книжки (при наявності).
 6. Копія атестаційного листа (для тих, хто атестувався протягом попередніх п’яти років).
 7. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
 8. Згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії інших документів, що надають законні переваги.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Контактна особа – Вероніка ДЗЮБЕНКО, телефон (0969403719), електронна адреса: martynivka_shkola@i.ua