Затвердження змін в освітній програмі, робочому навчальному плані на 2020-2021н.р.