ПУЛИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА жИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ жИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАРТИНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

вул. Шкільна, 12, с.Мартинівка Житомирський район Житомирська область, 12041, тел. 0677786706, E-mail: Martynivka_shkola@i.ua Web: http://martynivka.in.ua

Код ЄДРПОУ 22056886

НАКАЗ

10.10.2022 с.Мартинівка Житомирський район Житомирська область № 125\о

Про організацію освітнього

процесу Мартинівського ліцею

з використанням технологій

дистанційного навчання

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022р., на виконання закону України «Про правовий режим воєнного стану» (відомості Верховної Ради України, 2015р. №28 (зі змінами)), у зв’язку з веденням в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року (Указ Президента України №64\2022 «Про введення воєнного стану в Україні») та у звязку із масованою ракетною атакою росії різних областей України, відповідно до рішення педагогічної ради (протокол від 10.10.2022р №3 )

Н А К А З У Ю:

  1. Адміністрації школи забезпечити організацію освітнього процесу у Мартинівському ліцеї, з 10.10.2022р. по 14.10.2022р. з використанням технологій дистанційного навчання, використовуючи інформаційно – телекомунікаційну систему (електронну освітню платформу Google Classroom), комунікаційні онлайн сервіси та інструменти для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин (затвердженні рішенням педагогічної ради від 28.10.2020р. протокол №4), відповідно до розкладу уроків та за розкладом дзвінків, надаючи перевагу асинхронному режиму навчання.
  2. До освітнього процесу залучити всіх учнів закладу, в тому числі дітей, які тимчасово перебувають за межами країни, та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб (за заявою батьків чи опікунів).
  3. Забезпечити роботу працівників закладу освіти в гнучкому та\або дистанційному режимі.
  4. Класним керівникам 1-11 класів:

4.1. Забезпечити інформування батьків про необхідність сприяння дітям в навчанні з використанням технологій дистанційного навчання.

4.2. Налагодити та підтримувати зв’язок та конструктивну комунікацію між учасниками освітнього процесу: вчителі – діти – батьки.

5. Асистенту учителя та педагогам, які працюють в інклюзивному класі, забезпечити психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами.

6. Керівникам методичних об’єднань надати консультації вчителям предметникам щодо оптимального добору навчального матеріалу для опрацювання учнями в асинхронному режимі.

7. Учителям-предметникам:

7.1. Максимально дотримуватись розкладу занять, аналізувати присутність на заняттях учнів класу. з’ясовувати причини пропусків онлайн занять.

7.2. Максимально дотримуватись принципів «дитиноцентризму», застосовувати індивідуальний підхід у виборі форм та методів освітнього поцесу.

7.4. Записи в журналах здійснювати відповідно до календарно-тематичного планування та розкладу уроків.

  1. Організувати чергування працівників школи в закладі.
  2. Забезпечити виконання заходів, пов’язаних з уведенням воєнного стану.
  3. Відмінити проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.
  4. Відтермінувати проведення засідань, нарад та інших колективних заходів до особового розпорядження, за потреби забезпечувати їх проведення в онлайн режимі.
  5. Відповідальність за виконання даного наказу залишаю за собою.
Директор Наталія ГАВРИЛЕНКО
З наказом ознайомлені

10.10.2022