ЗНЗ-І

З В І Т Н І С Т Ь
Звіт денного закладу загальної середньої освіти
на початок 2020/2021 навчального року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
27 серпня 2018 року № 936
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2 2 0 5 6 8 8 6

 

Подають Терміни подання
Денні заклади загальної середньої освіти незалежно від власності та
підпорядкування –
органу управління освітою за місцезнаходженням;
організації, до сфери управління якої належить цей заклад
Не пізніше
10 вересня
Форма № ЗНЗ-1
(один раз на рік)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
27 серпня 2018 року № 936
(за погодженням з Держстатом)
 
Респондент:
Найменування, № закладу освіти Мартинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської бласті
 
Місцезнаходження 12041, 1825483001, вул. Шкільна, буд.12
 
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офіса)
Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) 2
Тип закладу Загальноосвітня школа
Заклад засновано на власності (1 – державній, 2 – комунальній, 3 – приватній) Комунальна власність
Підпорядкування Міністерство освіти і науки України
 

 

Розділ I. Контингенти учнів за класами
       
Назва показника
№ рядка
Усього
(сума
даних
граф 2-
15)
У тому числі за класами
під-
готов-
чий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
у
ЗДО*
у
ЗЗСО*
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кількість класів, одиниць 01 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
з
них:
класів з наповнюваністю
більше 27 учнів
02
інклюзивних класів 03 1 1
Крім того, кількість спеціальних
класів, од.
04
Кількість учнів, осіб 05 166 15 19 23 13 17 20 12 16 14 6 11
з них:
дівчат 06 85 6 13 10 8 8 9 7 7 9 3 5
другорічників 07 x
 з них дівчат 08 x
тих, які приходять тільки на
навчання**
09
навчаються індивідуально 10 1 1
навчаються дистанційно 11
з особливими освітніми
потребами, усього ***
12 2 2
  у тому числі навчаються
   індивідуально
13 1 1
   дистанційно 14
   в інклюзивних класах 15 1 1
Крім того, кількість учнів
спеціальних класів, осіб***
16
Кількість учнів з малозабезпечених
сімей (з рядків 05 і 16), осіб
17 29 1 2 3 2 2 4 4 6 2 2 1
   з них учнів з рядка 16 18
Кількість дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського
піклування
з рядка 05 19 7 1 1 1 1 2 1
з рядка 15 20
з рядка 16 21
Кількість дітей
з івалідністю
з рядка 05 22 1 1
з рядка 15 23
з рядка 16 24
Кількість груп, на які поділено
класи при вивченні окремих
предметів, од.
25 x
З рядків 05 і 16 граф 2-4: кількість дітей, які до вступу в школу виховувалися в закладах дошкільної освіти, осіб (26) 8
З рядка 05 графи 1:кількість учнів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, які навчаються за загальноосвітньою програмою, осіб (27)
З рядків 05 і 16 графи 1:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у закладах усіх типів, осіб (28) 165,
з них користуються безплатним харчуванням (29) 105,
кількість учнів, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (30) 1, з них користуються безплатним харчуванням (31) 1,
учнів (вихованців) з числа дітей цього району (міста) (заповнюють заклади освіти з інтернатним відділенням), осіб(32)
кількість учнів з числа внутрішньо переміщених, осіб(33) 2
кількість учнів – дітей учасників бойових дій, осіб(34) 7
Загальна кількість груп (заповнюють усі заклади освіти з інтернатним відділенням), од. (35)
Дітей дошкільного віку в групах, створених для них, осіб (36) , з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (37)
Крім того, кількість вихованців, які лише проживають (не навчаючись) в школі-інтернаті, в інтернатному відділенні закладу загальної середньої освіти, осіб (38)
* ЗДО – заклад дошкільної освіти; ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти.
** Заповнюють лише інтернатні заклади (загальноосвітні і спеціальні).
***Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри.
 
Розділ ІІ. Розподіл учнів з особливими освітніми потребами за нозологіями               (осіб)
Назва показника
№ рядка
Кількість учнів (з графи 1 розділу І)
у спеціальних школах
(школах-інтернатах),
навчально-реабілітаційних
центрах
(із рядка 05)
в інклюзивних
класах
(із рядка 15)*
у спеціальних
класах (із рядка 16)*
з числа тих, хто
навчається
індивідуально
(із рядка 13)*
А Б 1 2 3 4
Усього учнів за нозологіями:
   з інтелектуальними порушеннями
01
   сліпих 02
   зі зниженим зором 03
   глухих 04
   зі зниженим слухом 05
   з порушенням опорно-рухового апарату 06
   з тяжкими порушеннями мовлення 07 1
   із затримкою психічного розвитку 08
   зі складними порушеннями розвитку 09
   з розладами аутистичного спектра 10 1
   із синдромом Дауна 11
*не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри.

 

Розділ ІІІ. Мова навчання та мова, що вивчається як предмет
Назва показника
ряд-
ка
Код
мови
У класах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 усього
(сума даних
граф 2-13)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
За мовою навчання (відповідно до графи 1)
Кількість класів, од. 01 UKR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Кількість учнів, осіб 02 UKR 15 19 23 13 17 20 12 16 14 6 11 166
Кількість класів, од. 03
Кількість учнів, осіб 04
Кількість класів, од. 05
Кількість учнів, осіб 06
За мовою, яка вивчається як самостійний предмет (у тому числі іноземна) (відповідно до графи 1)
Кількість класів, од. 07
Кількість учнів, осіб 08
Кількість класів, од. 09
Кількість учнів, осіб 10
Кількість класів, од. 11
Кількість учнів, осіб 12
Кількість груп, од. 13 ENG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Кількість учнів, осіб 14 ENG 15 19 23 13 17 20 12 16 14 6 11 166
Кількість груп, од. 15
Кількість учнів, осіб 16
Кількість груп, од. 17
Кількість учнів, осіб 18
Кількість груп, од. 19
Кількість учнів, осіб 20
Кількість груп, од. 21
Кількість учнів, осіб 22
За мовою, яка вивчається факультативно або в гуртках (у тому числі іноземна) (відповідно до графи 1)
Кількість учнів, осіб 23
Кількість учнів, осіб 24
Кількість учнів, осіб 25
Кількість учнів, осіб 26
Кількість учнів, осіб 27
Із загальної кількості
учнів (осіб) вивчають
дві мови (крім державної)
28  
друга мова 29
друга мова 30
друга мова 31
друга мова 32
друга мова 33
друга мова 34

 

 
Розділ ІV. Кількість учнів за профільним предметом
та поглибленим вивченням предметів
(осіб)

ряд-
ка
За профільним
предметом
Код Учнів у класах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 усього
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01    
02  
03  
04  
05  
Предмети, які вивчаються поглиблено****
06 Українська мова 9 x 3 7 10
07 Математика 1 x 3 4 7
08   x
09   x
10   x
11   x
12   x
13   x
14   x
Кількість класів з профільними предметами, од (15) , у них учнів – усього, осіб (16)
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів, од. (17) 2 , у них учнів – усього, осіб (18) 17
****Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06-14), не повторюють профіль (профілі) предмета (рядки 01-05).
        При поглибленому вивченні іноземної мови (мов) необхідно зазначити за рядками 06–14 дані про кожну мову окремо.

V. Кількість учнів за віком (станом на 01 січня 2021 року)               (осіб)
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
У тому числі матимуть вік (число повних років)
5
років
6
років
7
років
8
років
9
років
10
років
11
років
12
років
13
років
14
років
15
років
16
років
17
років
18 років і
старші
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього учнів (сума
даних рядків 02-13)
01 166 10 20 22 16 13 21 14 13 13 10 10 3 1
у тому числі:
1 клас
02 15 10 5
2 клас 03 19 15 4
3 клас 04 23 18 4 1
4 клас 05 13 12 1
5 клас 06 17 12 5
6 клас 07 20 15 5
7 клас 08 12 9 3
8 клас 09 16 10 5 1
9 клас 10 14 8 5 1
10 клас 11 6 4 1 1
11 клас 12 11 8 3
12 клас 13
З
рядка 01
дівчат 14 85 3 14 11 8 9 8 6 6 9 4 6 1
в інклюзив-
них класах
15 1 1
Крім того, учнів
спеціальних шкіл (шкіл-
інтернатів), навчально-
реабілітаційних центрів
та спеціальних класів
16
з них у спеціальних
класах
17
З рядка 02 – кількість учнів першого класу, які мають вік на 01 вересня 2020 року, осіб:
5 років і молодші (18) 1, 6 років (19) 14, 7 років (20) , 8 років і старші (21)
 
VІ. Змінність навчання та групи подовженого дня
Назва показ-
ника

ряд-
ка
Навчання у другу зміну Групи подовженого дня
кількість
класів,
од.
у них
учнів, осіб
кількість
груп,
од.
у них учнів,
усього,
осіб
з них: учнів
1–4 класів
Крім того, груп, які пра-
цюють за кошти батьків,
од.
у них
учнів,
осіб
А Б 1 2 3 4 5 6 7
Усього 01 1 30 30
 
 

(осіб)
Розділ VIІ. Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або
закінчили заклад освіти у 2020 році
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)
Назва
показника

ряд-
ка
1
клас
2
клас
3
клас
4
клас
5
клас
6
клас
7
клас
8
клас
9
клас
10
клас
11 клас 12
клас
закінчили
заклад
переведені
до 12 класу
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 01 18 23 13 17 20 12 16 13 9 11 7
З графи 9:
кількість учнів 9 класу, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту, осіб (02) 9

З граф 11 і 13:
кількість учнів 11(12) класу, які одержали атестат про повну загальну середню освіту, осіб (03) 7
з них нагороджені: золотою медаллю (04) , срібною медаллю (05)
 

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, з рядка 02 (06) 2, з рядка 03 (07) 1
Крім того, осіб:
кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (08)
кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (09)
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рядка 08 (10), , з рядка 09 (11)
кількість випускників 11 (12) класів, які пройшли тестування (12) 6
Розділ VIII. Відомості про класи і класи-комплекти   (од.) Розділ ІХ. Гуртки, секції, організовані закладом
 
рядка
Кількість класів і класів-комплектів
усього

з них до 15 учнів

А Б 1 2
У 1-4 класах і класах-
комплектах
(сума даних рядків 02-05)
01 4 1
з них у складі учнів:
одного класу
02 4 1
двох класів 03
трьох класів 04
чотирьох класів 05
З рядка 01 – у філіях
опорних закладів
06
З рядка 01 графи 2 розділу ІХ – учнів за списком, осіб (12)
За напрямами
рядка
Кіль-
кість гу-
ртків,
секцій,
од.
У них
учнів,
осіб
А Б 1 2
Усього 01
у тому числі за напрямом:
науково-технічний
02
еколого-натуралістичний 03
туристсько-краєзнавчий 04
фізкультурно-спортивний 05
художньо-естетичний 06
дослідницько-експериментальний 07
бібліотечно-бібліографічний 08
військово-патріотичний 09
оздоровчий 10
інший 11
Розділ Х. Філії опорного закладу (заповнюють лише опорні заклади) (з розділу І)
Назва показника № рядка Усього
(сума даних
граф 2-
10)
У тому числі за класами
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Міські поселення
Кількість класів у філіях, од.
01
Кількість учнів, осіб 02
З них:
дівчат 03
навчаються індивідуально 04
навчаються дистанційно 05
з особливими освітніми
потребами, усього
06
   у тому числі навчаються
    індивідуально
07
    дистанційно 08
    в інклюзивних класах 09
    у спеціальних класах 10
потребують підвезення 11
  з них підвозяться 12
Сільська місцевість
Кількість класів у філіях, од.
13
Кількість учнів, осіб 14
З них:
дівчат 15
навчаються індивідуально 16
навчаються дистанційно 17
з особливими освітніми
потребами, усього
18
   у тому числі навчаються
    індивідуально
19
    дистанційно 20
    в інклюзивних класах 21
    у спеціальних класах 22
потребують підвезення 23
  з них підвозяться 24
Кількість філій опорного закладу, од : у міських поселеннях (25) , у сільській місцевості (26)

 

 
Розділ ХІ. Педагогічні працівники   (осіб)
Назва показника № рядка Усього Назва показника № рядка Усього
А Б 1 А Б 1
Кількість учителів, усього 01 21 в інтернатах закладів загальної
середньої освіти
06
з них мають основну роботу 02 21 з них мають основну роботу 07
З рядка 01 – у спеціальних класах 03 в інтернатному закладі 08
Кількість вихователів у закладі:
у групах продовженого дня
04 2 з них мають основну роботу 09
з них мають основну роботу 05 1 Асистентів в інклюзивних класах 10

 

Розділ XІІ. Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 1361 Каналізація 33 1
з них здано в оренду (кв.м) 02 Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію
34
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)
04 11 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 35 1
Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням
36
Їх площа (кв.м) 05 639
Кількість навчальних кабінетів, од.
Математики
06 1 Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. 37 80
   у тому числі у філіях опорних закладів 38
Фізики 07 З рядка 37 – у пристосованих приміщеннях 39
   у них обладнано робочих місць 08    у тому числі у філіях опорних закладів 40
Хімії 09 1 Пандуси та поручні 41
   у них обладнано робочих місць 10 20 Ліфти (підйомники) 42
Біології 11 Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю
43 1
   у них обладнано робочих місць 12
Географії 13 1 Кількість таких кімнат, од. 44 1
Української мови і літератури 14 2 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 45 2
Інших мов і літератур національних меншин 15 До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю
46 1
Іноземної мови 16 1
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 17 Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)
47 1
Основ інформатики й обчислювальної техніки 18 1
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 19 1    з них:
потребують капітального ремонту
48
обладнано робочих місць з комп’ютером 20 13
Кількість майстерень, од. 21 1 перебувають в аварійному стані 49
Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні)
Фізкультурна зала
22 1 Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб
50 66
Басейн 23    у тому числі:
   учнів, для яких організовано підвезення, осіб
51 66
Навчально-дослідна ділянка (арів) 24 6
Підсобне господарство 25 з
них
шкільним автобусом 52 66
Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
26 1    учнів з особливими освітніми потребами 53 1
   учнів, які проживають в школі-інтернаті 54
Кількість філій опорних закладів, які мають:
   центральне опалення або власну котельню
27    учнів, які проживають в інтернатному відділенні 55
Бібліотечний фонд
Кількість книг, брошур, журналів, прим.
56 3224
   пічне опалення 28
Водогін 29 1    у тому числі підручників, усього 57 3032
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін 30      з них для:    
З рядка 29 – з гарячою водою 31 1        1-4 класів 58 1153
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою
32        5-9 класів 59 1052
       10-11(12) класів 60 827
 

 

 
ХІІІ. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од. 01 13 Кількість фотоапаратів, од. 32
з
них:
придбано за кошти бюджету 02 8    з них цифрових 33
не працюють 03 Кількість відеокамер, од. 34
термін придбання становить понад 5 років 04 8    з них цифрових 35
використовуються в управлінсько-господар-
ській діяльності
05 2 Кількість верстатів з числовим програмним
управлінням, усього, од.
36
підключено до Інтернету 06 З
них:
лазерних 37
підключено до Wi-Fi 07 гравіювальних 38
з операційною системою:
родина Microsoft Windows
08 13 лазерно-гравіювальних 39
фрезерних 40
UNIX/Linux-подібні ОС 09 Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м 41
родина Mac OS X 10 Наявність (1 – так, 0 – ні):
окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
освітньому процесі
42
хмарні операційні системи 11
Крім
того,
кіль-
кість,
од
портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків 12 8
планшетів – усього (сума даних рядків 14-16) 13 окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
персоналу
43
   з них:
Android
14
єдиного Wi-Fi 44
Windows 15 Технологія, за якою
надається ШСД
(наявність:
1 – так, 0 – ні)
xDSL 45
iOS 16 FTTx 46
Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього 17 DOCSIS 47
З
них:
проектор та інтерактивна дошка 18 інші 48
проектор з інтерактивним модулем 19 Технологія, за якою
надається бездротовий
доступ до Інтернету (наяв-
ність:1 – так, 0 – ні)
2G 49
інтерактивний дисплей 20 3G 50
Кількість класів із засобами візуалізації (без
інтерактиву)
21 4 CDMA 52
інші 53
З
них:
з проектором 22 4 Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)
     до 10 Мбіт/с
54
з телевізором 23
інші 24
Кількість серверів 25      від 10 до 30 Мбіт/с 55
Кількість принтерів, усього, од. 26 7      від 30 до 100 Мбіт/с 56
   у тому числі 3D 27      100 і більше Мбіт/с 57
     з них закритого типу 28 Бездротовий доступ до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)
   
тип
пластику
для друку
(наявність
1 – так
0 – ні)
ABS 29
PLA 30      до 10 Мбіт/с 58
гума 31      від 10 до 30 Мбіт/с 59
     від 30 до 100 Мбіт/с 60
     100 і більше Мбіт/с 61

 

 
ХІV. Відомості про використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Чи є в закладі (наявність: 1 – так, 0 – ні)
Засоби загального призначення
   Кількість комп’ютерних програм навчального
   призначення, од.
01    Моделі площинні друковані 17
   Альбоми для рельєфного малювання 18
   Вимірювальні прилади та пристосування (з
   рельєфними позначками, шкалою,
   зі звуковою сигналізацією)
19
   Моделі площинні, об’ємні, муляжі для оволодіння
   механізмом письма
02
   Збільшувачі текстів 20
   Розвиваючі ігри для м’язового тренування рук 03
Медичне обладнання
   Ваги медичні для визначення маси тіла
21
   Моделі площинні друковані для розвитку слухового
   відчуття, оволодіння механізмом письма
04
   Моделі звукові та інтерактивні 05
   Медична лампа
22
Обладнання для дітей з тяжкими порушеннями
мовлення
   Дзеркало логопедичне для дітей з порушенням
   вимови
06
   Фізіотерапевтична кушетка
23 1

   Стілець фізіотерапевтичний
24
   Мовленнєвий тренажер «Полiфонатор» або
   еквівалент
07
   Медичний інструментарій для невідкладної
   допомоги
25 1
   Комплекти інструментів для постановки звуків 08
Обладнання для дітей з порушеннями
опорно-рухового апарату
   Стіл для дітей з порушеннями опорно-
   рухового апарату
09    Тонометр механічний для вимірювання
   артеріального тиску
26 1
   Стетоскоп для обстеження шумів внутрішніх
   органів
27 1
   Масажний стіл для оздоровчих процедур 10    Апарат ультрависокочастотний (УВЧ) 28
Обладнання для дітей з порушеннями слуху
   Корекційні засоби навчання
11    Іонізатор-ароматизатор для очищення
   повітря
29
   Обладнання колективного користування 12 Обладнання для кабінету психологічної
реабілітації
   Обладнання сенсорної кімнати
30
Обладнання для дітей з порушеннями зору
   Обладнання колективного та індивідуального
   призначення
13
   Обладнання індивідуального користування 14 Обладнання для кабінету лікувальної
фізкультури, спортивного та ігрового
призначення
   Лікувально-оздоровче обладнання
31
   Орієнтаційні та побутові прилади 15
Медичне обладнання 16
Корекційні засоби навчання для дітей із сенсор-
ними порушеннями (зі зниженим зором та сліпих)
   
   Дидактичні та розвиваючі ігри 32

 

Довідкова інформація (дані не включаються до жодного з розділів звіту):

кількість груп для дітей дошкільного віку, організованих для їх підготовки до школи, од. (01) , у них дітей, осіб (02)

кількість населених пунктів, у яких заклади загальної середньої освіти за період з 01 вересня минулого року до 01 вересня поточного
року було закрито і здійснюється підвезення учнів до опорного закладу, од. (03)

 

     
(підпис керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за заповнення форм звітності)
  (П.І.Б.)
телефон   (067)7786706      факс         електронна пошта   Martynivka_shkola@i.ua