МАРТИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПУЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

15. 06. 2020р. с.Мартинівка Пулинський район № 34 – о

Про зарахування до 1 класу

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 No 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 No 367, та Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів до Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст., затвердженого наказом по Мартинівській ЗОШ І-ІІІ ст від 04.03.2020 №20-о, з метою запровадження концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до першого класу

НАКАЗУЮ:

  1. На підставі поданих заяв батьків майбутніх першокласників, зареєстрованих у період з 05.05.2020 по 15.06.2020 (включно) і повного пакету документів. зарахувати до 1 класу дітей, за якими закріплена територія обслуговування або мають право на першочергове зарахування:

з\п

Прізвище здобувача освіти
1 Беньковський
2 Боковенко
3 Булій
4 Дехтяров
5 Єременко
6 Ільчук
7 Ковальський
8 Ковальський
9 Колодницька
10 Опанащук
11 Поддубний
12 Поліщук
13 Терещук
14 Яненко
15 Ярко

з 01.09.2020 року.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Директор школи – Н.В.Гавриленко