МАРТИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

ПУЛИНСЬКОГО СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

26. 06. 2021р. с.Мартинівка Пулинський район № 53-о

Про випуск здобувачів освіти

11 класу

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2018 за № 1279/32731, власного Статуту закладу освіти , на підставі річного оцінювання та ДПА (за власним бажанням) за курс повної загальної середньо освіти учнів 11-го класу, згідно з рішенням педагогічної ради від 26.06.2021, протокол № 15

НАКАЗУЮ:

 1. Видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та випустити із закладу освіти учнів11 класу:
1. Горобець
2. Новаківський
3. Кліменчук
4. Редько
5. Терещук
6. Туровська
7. Фесюк
8. Дубина
9. Грабчук
10. Савенець
 1. Класному керівнику 11-го класу Згодзінській Т.В.
  1. Зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради» та в особових справах учнів.
  2. Довести до відома здобувачів освіти персонально орієнтований графік відповідно до санітарно – епідеміологічних вимог вручення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти.

30.07.2020

 1. Директору школи Гавриленко Н.В.
  1. Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту 26.06.2021р., дотримуючись персонально орієнтованого графіка та санітарно – епідеміологічних вимог.
  2. Забезпечити контроль за реєстрацією у книзі обліку та видачі свідоцтв про загальну середню освіту, особистими підписами учнів про одержання свідоцтва про здобуття загальної середньої освіти та додатків до них в книзі обліку.

4. Розмістити даний наказ на сайті закладу. До 05.07.2021

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи _______________________ Н.В.Гавриленко