Робота КППС дітей з ООП

Психологопедагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в школі – це взаємоузгоджена комплексна діяльність команди фахівців та батьків дитини, спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній адаптації в класному колективі. Відповідно до Наказу МОН №609 від 08.06.2018 року «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» та наказів директора Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. від 01.09.2020р №61-о та №63-о було створено КППС з метою організації індивідуально-психологічного супроводу дитини з ООП, яка здобуває освіту в умовах інклюзивного навчання, та КППС з метою індивідуалізованого психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП, яка здобуває освіту в умовах індивідуального навчання, – педагогічний патронаж. КППС школи працюють на основі Положення про команду психолого-педагогічного супроводу  дітей з особливими освітніми потребами  Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст., затвердженого наказом директора від 02.09.2019 № 88-о.   

Засідання Команд психолого-педагогічного супроводу відбувалося  по  4 рази протягом навчального року з метою спільної розробки індивідуальної програми розвитку кожної дитини з ООП та індивідуального навчального плану, психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами протягом всього навчального року. До роботи команд залучалися фахівці Пулинського ІРЦ, батьки дітей з ООП.

За допомогою команд здійснювалася додаткова підтримка дітей з ООП в освітньому процесі –  комплекс додаткових постійних чи тимчасових послуг для осіб з особливими освітніми потребами в освітньому процесі, в тому числі психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових, послуги асистента вчителя,  забезпечення спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку тощо, що відповідають індивідуальним потребам здобувачів освіти, надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів тощо.

Під час засідання Команди психолого-педагогічного супроводу  обов’язково передбачається збір інформації про особливості розвитку кожної  дитини з особливими освітніми потребами, врахування її інтересів, труднощів, освітніх потреб на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку, надання методичної підтримки педагогічним працівникам  школи з організації інклюзивного та індивідуального навчання та створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище або самореалізації під час індивідуального навчання.