Прийом документів для зарахування дітей до 1 класу 2023/2024н.р.

ПУЛИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАРТИНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

вул. Шкільна, 12, с.Мартинівка Житомирський район Житомирська область, 12041, тел. 0677786706, E-mail: Martynivka_shkola@i.ua Web: http://martynivka.in.ua      Код ЄДРПОУ 22056886

НАКАЗ

30.03.2023 с.Мартинівка Житомирський район Житомирська область №22/о

Про початок прийому документів

для зарахування дітей до 1 класу

Відповідно ст.13, ст.571 (зі змінами) Закону України «Про освіту», ст.2, ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення», Указу Президента України від 24.02.2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», рішення Виконавчого комітету Пулинської селищної ради №2 від 10.12.20 року (додаток 4) «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти Пулинської селищної ради», розпорядження голови Пулинської селищної ради від 28.03.2023 року №20/02-03 «Про прийом документів закладами загальної середньої освіти для зарахування дітей до 1 класу». наказу відділу освіти Пулинської селищної ради від 30.03.2023р. №39/о «Про початок прийому документів для зарахування дітей до 1 класу» та з метою забезпечення 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати прийом документів для зарахування дітей до 1 класу з 03 квітня 2023 року, дотримуючись Порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, Положення зарахування, відрахування та переведення учнів до Мартинівського ліцею, затвердженого наказом від 04.03.2020р №20/о зі змінами, затвердженими наказом від 30.03.2023р. №23/о

2. Забезпечити зарахування до закладу загальної середньої освіти, дітей з сімей, які вимушені були змінити місце перебування та/або проживання і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами за заявою поданою одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем дитини.

3. Організувати гнучкий режим прийому документів та їх сканованих копій, фотокопій електронною поштою без електронного цифрового підпису, іншими засобами зв’язку чи в будь-який інший спосіб.

4. Адміністрації ліцею, класному керівнику майбутнього 1 класу опрацювати надані їм персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5. Попередити батьків або осіб, що їх заміщую, про відповідальність за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, згідно з вимогами законодавства .

5. Інформацію щодо початку прийому документів довести до відома населення на вебсайті Мартинівського ліцею.

6. До 01.06.2023 року видати наказ про зарахування усіх дітей до 1 класу (перша, основна хвиля зарахування), оприлюднити його в закладі освіти та на вебсайті.

7. Забезпечити 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням.

8. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей до закладу освіти оприлюднити з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті Мартиніського ліцею список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Наталія ГАВРИЛЕНКО