Протокол засідання педагогічної ради від 10.11.2020р №5

 

Голова педагогічної ради – Гавриленко Н.В.

Секретар – Бутинець М.Б.

Присутні – 17 чол.(список додається)

Порядок денний:

 1. Про застосування обмежень в Мартинівській ЗОШ І-ІІІ ст. відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мартинівської сільської ради від 10.11.2020р. протокол № 7 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених потиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
 2. Про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій для здобувачів освіти Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

1. СЛУХАЛИ

Гавриленко Н.В., директора школи, яка ознайомила присутніх із змістом рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мартинівської сільської ради від 10.11.2020р. протокол № 7 щодо застосування обмежень на території Мартинівської ОТГ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених потиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» – текст доповіді додається до протоколу

Відповідно до п.2.2 та 2.3 рішення, зважаючи на те, що у двох працівників закладу підтверджено, а в одного встановлено підозру захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

УХВАЛИЛИ

 1. Організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання у Мартинівській ЗОШ І-ІІІ ст протягом 14 календарних днів з 11.11.2020 року по 24.11.2020 року включно.
 2. Учасникам освітнього процесу від час навчання з використанням технологій дистанційного навчання керуватися Загальним алгоритмом дій під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин, затвердженого наказом Мартинівської ЗОШ І-ІІІст. від 29.11.2020 №88-о.
 3. Скасувати або максимально перевести в режим телефонних або відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. за винятком особливих випадків.
 4. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359.
 5. Працівникам з обслуговування проводити в закладі профілактичні та дезінфекційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19. Голосували: «за» – 17; «проти» – 0; «утримались» – 0

2.СЛУХАЛИ

Гавриленко Н.В., директор школи про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій для здобувачів освіти Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. – текст доповіді додається до протоколу.

УХВАЛИЛИ

 1. Затвердити гнучкий режим роботи педагогічних працівників в умовах організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання з 11.11.2020 р. по 24.11.2020р.
 2. Використовувати інформаційно – телекомунікаційну систему (електронну освітню платформу Google Classroom), комунікаційні онлайн сервіси та інструменти для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин, затвердженні рішенням педагогічної ради від 28.10.2020р. протокол №4
 3. Педагогічним працівникам:
  1. Свідомо та відповідально спланувати навчання з використанням дистанційних технологій, враховуючи не лише способи передачі навчальних матеріалів школярам, а й способи зворотного зв’язку та моніторингу виконання завдань, успішність.
  2. Забезпечити виконання освітньої програми Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2020-2021н.р., використовуючи дистанційні технології для досягнення учнями передбачених результатів навчання: надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдання на його закріплення, перевіряти й оцінювати виконаніі роботи, надавати відгуки на виконані завдання, використовуючи електронну освітню платформу Google Classroom, комунікаційні онлайн сервіси та інструменти; співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу.
  3. Відповідно до опублікованого на сайті школи розкладу, перебувати в онлайн режимі для забезпечення виконання індивідуальних планів роботи.
  4. Дотримуватися заборони на проведення освітніх, культурних, спортивних,інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами.
  5. Систематично проводити інформування здобувачів освіти та батьків щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
  6. Після закінчення обмежень провести моніторинг засвоєння навчального матеріалу, організувати за потреби коригувальне навчання.
  7. Для учнів, які не мають можливості здійснювати освітню діяльність з використанням синхронного чи асинхронного режимів з поважних причин ( стан здоров’я, відсутність доступу ( обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо, використовуються інші засоби комунікації, доступні таким учням (телефонний, поштовий зв’язок тощо)
 4. Голові оргкомітету з організації і проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад провести олімпіади дистанційно в онлайн режимі.
 5. Класним керівникам провести бесіди зі здобувачами освіти на тему безпеки життєдіяльності, збереження здоров’я та дотримання правил санітарно-епідемічно-гігієнічних вимог під час навчання з використанням дистанційних технологій.

Голосували: «за» – 17; «проти» – 0; «утримались» – 0

 

Голова педагогічної ради – Н.В.Гавриленко

Секретар – М.Б.Бутинець