Про роботу Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. у період обмежувальних протиепідемічних заходів

МАРТИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

ПУЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

02. 03. 2021р. с.Мартинівка Пулинський район № 32 – о

Про роботу Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

у період обмежувальних протиепідемічних

заходів, передбачених для “червоного” рівня

епідемічної небезпеки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104 та рішення Державної комісії з питань техногенно -екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (від 01.03.2021 №8) ; протокольного рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Житомирської державної адміністрації від 01 березня 2021 року № 6, відповідно до рішення педагогічної ради школи від02.03.2021р. протокол №9 з метою своєчасного вжиття та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у зв’язку із встановленням з 03 березня 2021 р. “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області та застосуванням обмежувальних протиепідемічних заходів

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни в організацію освітнього процесу для здобувачів освіти Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. з 03.03.2021 року до скасування обмежувальних протиепідемічних заходів :
  1. Організувати навчання для учнів 1-4 класів у закладі освіти з дотриманням усіх протиепідемічних та санітарно-гігієнічних вимог за розкладом дзвінків із змінами (додаток 1)
  2. Організувати навчання для учнів 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання, використовуючи інформаційно – телекомунікаційну систему (електронну освітню платформу Google Classroom), комунікаційні онлайн сервіси та інструменти для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин, затвердженні рішенням педагогічної ради від 28.10.2020р. протокол №4 , відповідно до розкладу уроків та за розкладом дзвінків зі змінами (додаток 2)
 2. Затвердити зміни у розкладі руху шкільного автобуса для підвезення учнів 1-4 класів на навчання до закладу освіти та у зворотному напрямку. (додаток 3)
 3. Скасувати усі масові (розважальні, спортивні, соціальні та інші) заходи.
 4. Скасувати або максимально перевести в режим телефонних або

відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. за винятком особливих випадків.

 1. Педагогічним працівникам 5-11 класів:
  1. Свідомо та відповідально спланувати навчання з використанням дистанційних технологій, враховуючи не лише способи передачі навчальних матеріалів школярам, а й способи зворотного зв’язку та моніторингу виконання завдань, успішність.
  2. Забезпечити виконання освітньої програми Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2020-2021н.р., використовуючи дистанційні технології для досягнення учнями передбачених результатів навчання: надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдання на його закріплення, перевіряти й оцінювати виконані роботи, надавати відгуки на виконані завдання, використовуючи електронну освітню платформу Google Classroom, комунікаційні онлайн сервіси та інструменти; співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу.
  3. Відповідно до опублікованого на сайті школи розкладу, перебувати в онлайн режимі для забезпечення виконання індивідуальних планів роботи.
  4. Дотримуватися заборони на проведення освітніх, культурних, спортивних,інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами.
  5. Систематично проводити інформування здобувачів освіти та батьків щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
  6. Після закінчення обмежень провести моніторинг засвоєння навчального матеріалу, організувати за потреби коригувальне навчання.
  7. Для учнів, які не мають можливості здійснювати освітню діяльність з використанням синхронного чи асинхронного режимів з поважних причин ( стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо, використовуються інші засоби комунікації, доступні таким учням (телефонний, поштовий зв’язок тощо)
 2. Класним керівникам провести бесіди зі здобувачами освіти на тему безпеки життєдіяльності, збереження здоров’я та дотримання правил санітарно-епідемічно-гігієнічних вимог під час навчання з використанням дистанційних технологій.
 3. Здобувачам освіти 5-11 класів:
  1. Здійснювати регулярну та змістовну взаємодію з педагогічними працівниками в синхронному або асинхронному режимі відповідно до розкладу занять з метою виконання освітньої програми для досягнення передбачених навчальними програмами результатів навчання; опрацьовувати зміст навчального матеріалу, завдання на його закріплення, виконувати творчу, навчально – дослідницьку роботу, брати участь у підсумкових роботах, тестуваннях тощо, використовуючи електронну освітню платформу Google Classroom, доступні комунікаційні онлайн сервіси та інструменти
  2. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
  3. Для учнів, які не мають можливості здійснювати освітню діяльність з використанням синхронного чи асинхронного режимів з поважних причин повідомити вчителів про використання інших засобів комунікації, доступних таким учням (телефонний, поштовий зв’язок тощо)
 4. Батькам та особам, що їх заміщують ( відповідно до п.13 розділу 1 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020. №1115) :
  1. Сприяти виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів, дбати про психічне і фізичне здоров’я дітей, формувати у них навички здорового способу життя
  2. Сприяти дотриманню дітьми академічної доброчесності в освітньому процесі.
  3. Якщо батьки під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.
 5. Допоміжному персоналу школи з метою забезпечення життєдіяльності закладу:
  1. Проводити комплекс робіт для підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму в закладі освіти;
  2. Проводити в закладі профілактичні та дезінфекційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19.
 6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор: Наталія ГАВРИЛЕНКО

Додаток 1

до наказу Мартиніської ЗОШ І-ІІІ ст.

від 02.03.2021р. №32-о

Розклад дзвінків на період карантину

для 1-4 класів

по Мартинівській ЗОШ І –ІІІ ст . з 03.03.2021 року

1 клас

2 клас

п/п

Урок

 

п/п

Урок

 

1.

9.00 – 9.35

 

( 15 хв.)

1.

9.00 – 9.40

( 10 хв.)

2.

9.50 – 10.20

 

( 25 хв.) х

2.

9.50 – 10.30

( 20 хв) х

3.

10.50 – 11.25

 

( 15 хв.)

3.

10.50 – 11.30

( 10 хв)

4.

11.40 – 12.15

 

( 25 хв.) х

4.

11.40 – 12.20

(20 хв) х

5.

12.40 – 13.15

 

 

5.

12.40 – 13.20

 
           

3-4 класи

п/п

Урок

 

1.

9.00 – 9.40

 

( 10 хв.)

2.

9.50 – 10.30

 

(10 хв.)

3.

10.40 – 11.20

 

( 20 хв.) х

4.

11.40 – 12.20

 

( 15 хв.)

5.

12.35 – 13.15

 

(10 хв.)х

6.

13.25 – 14.05

 
     

Додаток 2

до наказу Мартиніської ЗОШ І-ІІІ ст.

від 02.03.2021р. №32-о

Розклад дзвінків на період карантину

для 5-11 класів

по Мартинівській ЗОШ І –ІІІ ст . з 03.03.2021 року

п/п

Урок

перерви

1.

9.00 – 9.45

 

( 10 хв.)

2.

9.55 – 10.40

 

( 20 хв.)

3.

11.00 – 11.45

 

( 10 хв.) х

4.

11.55 – 12.40

 

( 20 хв.)

5.

13.00 – 13.45

 

(10 хв.) х

6.

13.55 – 14.40

( 10 хв)

7.

14.50 – 15.35

(10 хв)

8

15.45 – 16.30

 

Додаток 3

до наказу Мартиніської ЗОШ І-ІІІ ст.

від 02.03.2021р. №32-о

Розклад руху

шкільного автобуса Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

з 03.03.2021 року

 

Рейс

 

Маршрут

Час відправлення-прибуття

 

У напрямку до школи

Рейс №1

1

Мартинівка – Липівка

7.00 – 7.30

2

Липівка – Корчівка

7.32 – 7.50

3

Корчівка – Ягодинка

7.52 – 8.00

4

Ягодинка – Видумка

8.00 – 8.10

Рейс №2

5

Видумка – Бабичівка

8.10- 8.20

6

Бабичівка – Мартинівка

8.22 – 8.32

7

Мартинівка – Неборівка

8.34 -8.45

8

Неборівка – Мартинівка

8.47 – 8.57

9

Мартинівка- Мартинівка (ЗДО)

9.00- 9.10

 

У напрямку від школи

Рейс №1

1

Мартинівка-Мартинівка (ЗДО)

14.00-14.10

2

Мартинівка – Видумка

14.10 – 14.20

3

Видумка – Бабичівка

14.20 – 14.30

4

Бабичівка – Мартинівка

14.30 – 14.45

Рейс №2

5

Мартинівка – Неборівка

14.45 – 14.55

6

Неборівка – Ягодинка

14.55 – 15.10

7

Ягодинка – Корчівка

15.10 – 15.20

8

Корчівка – Липівка

15.20 – 15.35

9

Липівка – Мартинівка

15.35 – 16.00