Про організацію здобуття освіти за індивідуальною формою навчання – екстерном

НАКАЗ

  1. 09. 2021р. с.Мартинівка Пулинський район №  96 – о

 

Про організацію здобуття освіти

за індивідуальною формою –

екстернатом у 2021\2022 н.р.                                                     

 для учня 8 класу Корзуна

 

   На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України « Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України  12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України   від 10 липня 2019 року N 955) Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   02 серпня 2019 р. за N 852/33823,  керуючись   розділом ІІ  Екстернатна форма  здобуття освіти (екстернат)  Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти Розділ ІІ п.1 підпункти 1,2,3  та на виконання рішення педради від 24.09.2021  № 3,  відповідно до заяви матері учня  Корзуна та особистих документів, з метою забезпечення права громадян України на отримання  повної загальної середньої освіти.

 

НАКАЗУЮ:

  1. Організувати для учня 8 класу Корзуна здобуття освіти за індивідуальною формою навчання – екстернату з 01.10.2021 року.
  2. Затвердити індивідуальний навчальний план учня-екстерна, що додається (Додаток №1).
  3. Педагогічним працівникам, які викладають у 8 класі, класному керівнику Змієвській М.В.:

3.1.   Створити належні умови  для проведення оцінювання  навчальних досягнень екстерна Корзуна  за 8 клас та проходження ним  річного оцінювання.

3.2.   Надати графіки проведення консультацій  з предметів до 08.10.2021р. для затвердження.

3.3.   Підготувати матеріали для проведення контрольних та інших видів робіт до 08.10.2021 р.

3.4.   Вжити заходів щодо виконання в повному обсязі Державного стандарту освіти під час навчання в формі екстернату.

3.5.   Оцінювання навчальних досягнень здійснювати  виключно відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Для облікування оцінювання (за потреби) використовувати класний журнал.

 3.6.  Всі  контрольні, практичні та письмові роботи оформлювати у спеціальних зошитах.

 

  1. Класному керівнику Змієвській М.В.:

4.1. На сторінках класного журналу  8 класу напроти прізвища учня, якого переведено на екстернатну форму навчання, зробити запис: «переведений на екстернатну форму навчання, наказ від 24.09.2021 р.№ 96-о, вказавши реквізити цього наказу.

4.2. Інформувати батьків та учня-екстерна про графіки консультацій, контрольні, практичні та письмові роботи, порядок річного оцінювання тощо.

 

5.Заступнику директора з НВР ЛуценкоТ.М.:

5.1. Тримати під постійним  контролем нормативну діяльності  щодо організації навчання за  індивідуальною формою у вигляді екстернату.

5.2. Ознайомити батьків екстерна з Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року №8  та порядком проведення річного оцінювання.

5.3.Скласти та подати для затвердження графік проведення консультацій  з предметів інваріантної складової навчального плану  до 12.10.2021 р.

5.4.Забезпечити ведення в закладі відповідної документації

5.5. Забезпечити збереження контрольних (письмових) робіт річного оцінювання протягом одного року після їх проведення, а протоколів проведення річного оцінювання – відповідно до Номенклатури справ.

  1. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з НВР Луценко Т.М.

 

       Директор школи:                                           Наталія ГАВРИЛЕНКО