Про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання з 11.11.2020 по 24.11.2020р.

МАРТИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПУЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

10. 11. 2020р. с.Мартинівка Пулинський район

№ 91 – о

Про організацію освітнього

процесу з використанням

дистанційних технологій

для здобувачів освіти

Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Відповідно п.2.2 та 2.3 рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мартинівської сільської ради від 10.11.2020р. протокол № 7, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених потиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», згідно рішення засідання педагогічної ради Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. від 10.11.2020р. протокол №5, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити гнучкий режим роботи педагогічних працівників в умовах організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання з 11.11.2020 р. по 24.11.2020р.
 2. Використовувати інформаційно – телекомунікаційну систему (електронну освітню платформу Google Classroom), комунікаційні онлайн сервіси та інструменти для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин, затвердженні рішенням педагогічної ради від 28.10.2020р. протокол №4
 3. Педагогічним працівникам:
  1. Свідомо та відповідально спланувати навчання з використанням дистанційних технологій, враховуючи не лише способи передачі навчальних матеріалів школярам, а й способи зворотного зв’язку та моніторингу виконання завдань, успішність.
  2. Забезпечити виконання освітньої програми Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2020-2021н.р., використовуючи дистанційні технології для досягнення учнями передбачених результатів навчання: надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдання на його закріплення, перевіряти й оцінювати виконаніі роботи, надавати відгуки на виконані завдання, використовуючи електронну освітню платформу Google Classroom, комунікаційні онлайн сервіси та інструменти; співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу.
  3. Відповідно до опублікованого на сайті школи розкладу, перебувати в онлайн режимі для забезпечення виконання індивідуальних планів роботи.
  4. Дотримуватися заборони на проведення освітніх, культурних, спортивних,інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами.
  5. Систематично проводити інформування здобувачів освіти та батьків щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
  6. Після закінчення обмежень провести моніторинг засвоєння навчального матеріалу, організувати за потреби коригувальне навчання.
  7. Для учнів, які не мають можливості здійснювати освітню діяльність з використанням синхронного чи асинхронного режимів з поважних причин ( стан здоров’я, відсутність доступу ( обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо, використовуються інші засоби комунікації, доступні таким учням (телефонний, поштовий зв’язок тощо)
 4. Голові оргкомітету з організації і проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад провести олімпіади дистанційно в онлайн режимі.
 5. Класним керівникам провести бесіди зі здобувачами освіти на тему безпеки життєдіяльності, збереження здоров’я та дотримання правил санітарно-епідемічно-гігієнічних вимог під час навчання з використанням дистанційних технологій.
 6. Здобувачам освіти:
  1. Здійснювати регулярну та змістовну взаємодію з педагогічними працівниками в синхронному або асинхронному режимі відповідно до розкладу занять з метою виконання освітньої програми для досягнення передбачених навчальними програмами результатів навчання; опрацьовувати зміст навчального матеріалу, завдання на його закріплення, виконувати творчу, навчально – дослідницьку роботу, брати участь у підсумкових роботах, тестуваннях тощо, використовуючи електронну освітню платформу Google Classroom, доступні комунікаційні онлайн сервіси та інструменти
  2. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
  3. Для учнів, які не мають можливості здійснювати освітню діяльність з використанням синхронного чи асинхронного режимів з поважних причин повідомити вчителів про використання інших засобів комунікації, доступних таким учням (телефонний, поштовий зв’язок тощо)
 7. Батькам та особам, що їх заміщують ( відповідно до п.13 розділу 1 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020. №1115) :
  1. Сприяти виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів, дбати про психічне і фізичне здоров’я дітей, формувати у них навички здорового способу життя
  2. Сприяти дотриманню дітьми академічної доброчесності в освітньому процесі.
  3. Якщо батьки під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.
 8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор – Н.В.Гавриленко