Порядок подання і розгляду заяв про булінг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

від 02.09.2021 №90\о

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв

про випадки булінгу (цькування)

І. Порядок

подання заяв

про випадки булінгу (цькування)

 1. Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, законами України “Про освіту”, ” Про загальну середню освіту”, з метою визначення основних вимог до подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).
 2. Порядок визначає вимоги до подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Мартинівській ЗОШ І – ІІІ ст.
 3. Заяви про випадки булінгу (цькування) до адміністрації закладу освіти подаються у письмовій формі.
 4. У заяві слід зазначати:
 • Прізвище, ім’я та по батькові.
 • Прізвище ім’я та по батькові особи, яка порушила Ваші права.
 • У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.
 • Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.
 • Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав.
 • Чи зверталися Ви до когось за захистом порушених прав.
 • Суть Вашої заяви.
 • Дату та власноручний підпис.
 1. У разі звернення, в інтересах третіх осіб, потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.
 2. Заява про випадки булінгу (цькування) до адміністрації школи може бути прийнята у письмовому вигляді під час особистого прийому в директора школи.

ІІ.  Порядок

Розгляду заяв про випадки

 булінгу (цькування)

 

 1. Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, законами України “Про освіту”, ” Про загальну середню освіту”, з метою визначення основних вимог до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).
 2. Порядок визначає вимоги до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Мартинівській ЗОШ І – ІІІ ст.
 3. У роботі з заявами про випадки булінгу (цькування) забезпечується кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд Заяв з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

4  Рішення, чи (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності школи можуть бути оскаржені у разі:

4.1 порушення прав і законних інтересів громадян (групи громадян);

4.2 створення перешкод здійсненню громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

4.3 незаконного покладення на громадянина обов’язків або його незаконного притягнення до відповідальності.

 1. Первинний розгляд за заявами про випадки булінгу (цькування)

5.1 Діловодство за заявами про випадки булінгу (цькування) школи ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на відповідального за діловодство у школі.

5.2 Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до школи, приймаються, проходять первинний розгляд й централізовано реєструються в день їх надходження у журналі.

5.3 Початком строку розгляду заяви про випадки булінгу (цькування) вважається день надходження та реєстрації в школі.

5.4 Прийом, попередній розгляд та реєстрація заяв про випадки булінгу (цькування) здійснюється у день їх надходження.

5.5 Заяви про випадки булінгу (цькування) підлягають первинному розгляду та розподілу їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду директором школи або заступниками директора школи відповідно до їх компетенцій.

5.6 Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до школи, реєструються у журналі із проставленням таких елементів:

дата надходження заяви;

прізвище, ім’я, по батькові заявника, категорія/соціальний стан заявника;

звідки одержано заяву про випадки булінгу (цькування); порушені питання.

5.7 Заяви про випадки булінгу (цькування), подані громадянами на особистому прийомі, реєструються та розглядаються у тому самому порядку, що й інші письмові заяви.

5.8 Попередній розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) та строк їх надходження до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати одного робочого дня.

5.9 Порядок опрацювання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) і забезпечення контролю за їх розглядом.

5.10 У ході розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) керівництвом школи щодо кожної заяви має бути прийняте одне з таких рішень:

прийняти до розгляду;

надіслати за належністю, якщо порушені у заяві про випадки булінгу (цькування) питання не входять до компетенції школи, про що одночасно повідомити заявника;

залишити без розгляду.

5.11 У разі потреби керівництвом школи може бути прийняте рішення щодо комісійного розгляду заяви про випадки булінгу (цькування).

5.12 У разі якщо заява про випадки булінгу (цькування) не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно не пізніше ніж у п’ятиденний строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

5.13 Контроль за своєчасним розглядом заяв про випадки булінгу (цькування), виконанням доручень директора покладається на заступника директора з виховної роботи школи.

 1. 3 метою оперативного вирішення питань, порушених у заяві про випадки булінгу (цькування), адміністрацією школи установлюється термін його розгляду. Заяви про випадки булінгу (цькування) розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, але не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дня їх отримання.
 2. Виконавці зобов’язані уважно вивчити зміст заяви про випадки булінгу (цькування), факти, що наведені у ній, та питання, що потребують вирішення.
 3. У разі потреби вимагати необхідні матеріали та перевіряти факти, що викладені у заяві уживати інших заходів для об’єктивного вирішення порушених авторами заяв питань, з’ясовувати обставини, усувати причини, та умови, які спонукають громадян скаржитися, відповідно до вимог чинного законодавства.