Положення про тарифікаційну комісію Мартинівської ЗОШ І-ІІІст.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ Мартинівської ЗОШ І-ІІІст.

від 02.01.2020р. №1\о

Директор школи -Н.В.Гавриленко

02.01.2020р.

ПОЛОЖЕННЯ

про тарифікаційну комісію

Мартинівської загаальноосвіітньої школи І-ІІІ ступенів

1. Загальні положення

1.1. Тарифікаційна комісія створюється відповідно до Кодексу законів про працю України (ст. 21, 32). Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. №1045-XIV (ст. 38), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пп. 4,63), затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, для своєчасної об’єктивної та неупередженої підготовки матеріалів для проведення тарифікації педагогічних працівників з урахуванням посади, стажу роботи, кваліфікаційної категорії і інших надбавок і виплат, передбачених діючими умовами оплати.

1.2. У своїй роботі комісія керується чинним законодавством, діючими на момент проведення тарифікації умовами оплати праці педагогічних працівників.

1.3. Склад тарифікаційної комісії затверджується наказом директора установи.

2. Порядок роботи тарифікаційної комісії

2.1. Порядок роботи комісії визначається головою комісії;

2.2. Результати роботи комісії оформляються протоколом та тарифікаційним списком;

2.3. Форми тарифікаційних списків затверджуються у встановленому порядку;

2.4. Тарифікаційний список складається щорічно за станом на 1 вересня.

2.5. Тарифікаційний список складається додатково на момент зміни умов оплати праці, що вносяться у встановленому законодавством порядку;

2.6. Додаткова тарифікація проводиться при зміні педагогічного навантаження у поточному навчальному році та зміні посади, стажу роботи, кваліфікаційної категорії.

2.7. Протокол засідання тарифікаційної комісії підписується всіма членами тарифікаційної комісії.

3. Обов’язки членів комісії.

3.1. Голова комісії:

3.1.1. організовує роботу тарифікаційної комісії;

3.2. Секретар комісії:

3.2.1. здійснює безпосереднє складання тарифікаційного списку, згідно із затвердженою формою;

3.2.2.здійснює контроль проведення тарифікації педагогічних працівників

3.2.3. здійснює контроль правильності встановлення посадових окладів працівників відповідно до діючих на момент проведення тарифікації умовами оплати праці.

3.3.Члени комісії:

3.3.1. перевіряють начислення педагогічного стажу роботи (щорічно) у вигляді додатку до тарифікації;

3.3.2. перевіряють своєчасне надання атестаційних листів\сертифікатів про присвоєння кваліфікаційної категорії працівників, терміну дії категорії – за станом на 1 версня (щорічно) у вигляді додатку до тарифікації.

3.4. Представник трудового колективу, вільно обраний на загальних зборах працівників Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.:

3.4.1. Контролює дотримання законності відносин між адміністрацією і співробітниками.