Початок прийому документів для зарахування дітей до 1 класу

ПУЛИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАРТИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ (МАРТИНІВСЬКАЗОШ І-ІІІ СТ.)

вул. Шкільна, 12, с.Мартинівка Житомирський район Житомирська область, 12041, тел. 0677786706, E-mail: Martynivka_shkola@i.ua Web: http://martynivka.in.ua

Код ЄДРПОУ 22056886

                                                                               НАКАЗ

07.04.2022 с.Мартинівка Житомирський район Житомирська область № 25/о

Про прийом документів

для зарахування дітей до 1 класу

Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Відповідно ст.13 Закону України «Про освіту», ст.2, ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення», Закону України від 17 березня 2020 року №530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», рішення Виконавчого комітету Пулинської селищної ради №2 від 10.12.20 року (додаток 4) «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти Пулинської селищної ради», розпорядження голови Пулинської селищної ради від 06.04.2022 року №26/02-03 «Про прийом документів закладами загальної середньої освіти для зарахування дітей до 1 класу», наказу відділу освіти Пулинської селищної ради від 07.04.2022р. №26\о та з метою забезпечення 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням

НАКАЗУЮ:

  1. Розпочати прийом документів для зарахування дітей до 1 класу з 10 квітня 2022 р, дотримуючись Порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, та Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст., затвердженого наказом від 04.03.2020р. №20-о
  2. Забезпечити зарахування до закладів загальної середньої освіти, дітей з сімей, які вимушені були змінити місце перебування та/або проживання і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами за заявою поданою одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем дитини.
  3. Організувати гнучкий режим прийому документів та їх сканованих копій, фотокопій електронною поштою без електронного цифрового підпису, на електронну пошту школи: Martynivka_shkola@ i.ua , іншими засобами зв’язку чи в будь-який інший спосіб.
  4. Адміністрації школи, класному керівнику майбутнього 1 класу опрацювати надані їм персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  5. Попередити батьків або осіб, що їх заміщую, про відповідальність за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, згідно з вимогами законодавства .
  6. Інформацію щодо початку прийому документів довести до відома населення на вебсайті Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. впродовж двох робочих днів.
  7. До 01.06.2022 року видати наказ про зарахування усіх дітей до 1 класу (перша, основна хвиля зарахування).
  8. Забезпечити 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням.
  9. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей до закладу освіти оприлюднити з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті Мартиніської ЗОШ І-ІІІ ст. список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ.
  10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Наталія ГАВРИЛЕНКО