План заходів щодо профілактики булінгу на 2021\2022н.р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

від 02.09.2021 № 89\ о

План заходів

Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

щодо профілактики булінгу

на 2021 \ 2022 н.р.

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
 Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах Вересень Психолог школи

.

2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року Класні керівники,

практичний психолог школи

.

 Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Батьки здобувачів освіти Вересень Директор школи

.

2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Методична кухня класних керівників Жовтень Заступник директора з ВР
3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогіч-

ний колектив

Жовтень Заступник директора з ВР
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 Упродовж року Психолог школи
5 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при директорі Квітень Директор школи
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогіч-ний колектив Березень Психолог школи
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогіч-ний колектив Упродовж року Заступник директора з ВР
 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Упродовж року Класні керівники
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 Упродовж року Класні керівники
3 Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11 Упродовж року Учитель інформатики
4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 Січень Педагог-організатор
5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 1-11 Упродовж року Класні керівники, учителі літератури, історії
6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-11 10-14 грудня Класні керівники, учитель правознавства, практичний психолог школи
7 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» 1-11 17-21 грудня Класні керівники, учителі-предметники
8 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом» 1-11 21-25 січня Заступник директора з ВР
9 Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг» 5-8 Лютий- квітень Соцільний педагог
10 Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування 5 – 11 Упродовж року Соціальний педагог
 

Психологічний супровід

1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 Упродовж року Психолог школи
2 Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час 1-11 Упродовж року Психолог школи

.

3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психолог школи
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психолог школи
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-11 Упродовж року Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-11 Упродовж року Психолог школи
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Січень – Лютий Психолог школи

Вчитель інформатики

4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки Упродовж року Заступник директора з ВР