Оцінювання освітньої діяльності учнів 3-4-х класів НУШ: у МОН надали роз’яснення

Середня оцінка за тематичне, семестрове та річне оцінювання не виводиться.

Під час онлайн-конференції Міністерства освіти і науки автори методичних рекомендацій надали роз’яснення щодо основних підходів та вимог до оцінювання результатів навчання учнів третіх та четвертих класів Нової української школи.

Рекомендації затверджені відповідним наказом МОН № 1146 від 16.09.2020.

1. Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у 3-х та 4-х класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній (С)», «достатній (Д)», «високий (В)» – однак тільки для 3-4 класів.

2. Тематичне оцінювання. Роботи виконуються у зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах, бланках. Кількість, форми та види оцінювання, зміст завдань діагностичних робіт добираються самостійно учителем з урахуванням особливостей учнів, а їхні результати не фіксуються у класному журналі та(або) щоденнику.

Середня оцінка за тематичне, семестрове та річне оцінювання не виводиться.

3. Семестрове і річне оцінювання. У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та навчального року.

Річним оцінюванням є результати навчання учнів за останній семестр (триместр).

4. Результати ДПА виставляються після річного оцінювання.

5. У друкованому класному журналі не заповнюється розділ «зведений облік навчальних досягнень учнів».

6. У класному журналі для 1-2 класів не потрібно виокремлювати спеціальні графи для підсумкового оцінювання (наприклад, «І семестр») і окремих видів перевірок (наприклад, «Тема», «Зошит»), та, відповідно, записувати «Зар.» (зараховано).

7. Копія свідоцтва досягнень зберігається в особовій справі учня (учениці) у закладі освіти, розділ «Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) в 1 класі» особової справи не заповнюється.