Надходження і використання коштів за грудень 2017 року

Залишок за попередній період  на 01.12.2017р. становить 222 грн. (двісті двадцять дві грн.)

За період з 01.12.2017 року по 27.12.2017року у благодійний фонд школи надійшли кошти у сумі 1430 грн. ( одна тисяча чотириста тридцять грн.). Зокрема:

Батьки  9 класу – 360 грн.,

10 класу – 90 грн.,

4 класу – 410 грн.

6 класу – 480 грн.

3 класу – 90 грн

За цей період на матеріально – побутові потреби школи було витрачено 220 грн. (двісті двадцять грн.). А саме:

Закуплено вентилятор на двигун у котельню – 220 грн.

Залишок на 31.12.2017р. становить 1432 грн. (одна тисяча чотириста тридцять дві грн.)

Голова ради школи – Гноєв О.А.

Директор школи – Н.В.Гавриленко