Положення про дистанційне навчання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13?fbclid=IwAR3gTtOzYB70vkoXbHQQXy_W9YEWh8UOI1XbwLRnahz5WXTTrOdaiYPjHoQ