День Толерантності у школі

16 листопада світ відзначає Міжнародний день толерантності. Учні Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. разом з класними керівниками, соціальним педагогом, психологом опрацювали важливі питання сьогодення: що таке толератність, які риси толерантної людини, чому важливо бути толерантним, виконали багато цікавих завдань, пограли у рольові ігри, покреативили. З’ясували, що Термін «толерантність» виник у минулому тисячолітті. Сучасне поняття толерантності багато в чому пов’язане з діяльністю філософів XVI—XVII сторіч, які повстали проти «терпіння нетерпимості» і жорстких релігійних зіткнень. Послідовним критиком фанатизму й захисником толерантності
був Вольтер. Англійський філософ Джон Локк уперше поставив питання про необхідність виховання толерантності в «Нарисах у терпимості 1667 року» й у «Листах про терпимість» 1685 року.
Найважливішим результатом роздумів філософів того часу було визнання толерантності загальною цінністю й компонентом миру й розуміння між релігіями, народами й різними соціальними групами.
Складність розуміння поняття «толерантність»» полягає в його різному значенні в різних мовах. Воно залежить від історичного досвіду народів.
Tolerance (англ.) — готовність і здатність бути терпимим, без протесту
сприймати особистість.
Tolerance (франц.) — ставлення, яке припускає відмінну від твоєї думку
та дії інших; повага до волі іншого, його способу мисленння, поведінки,
політичних і релігійних поглядів.
Tolerance (іспан.) — здатність визнавати відмінний від власного
світогляд.
Kuan rong (китайськ.) — дозволяти приймати, бути до інших
доброзичливими.
Tasamul (арабськ.) — прощення, м’якість, милосердя, співчуття,
доброзичливість, терпимість.
Перською — це терпіння, витривалість, готовність до примирення.
Російською — здатність терпіти щось або когось.
В українській мові існує два слова з подібним значенням: «толерантність» і «терпимість». Частіше вживають слово «терпимість». Воно означає здатність, уміння миритися з інакшою думкою.
Останнім часом поняття «толерантність» стало міжнародним терміном.
Воно має зміст, в основі якого — загальне значення цього слова в будь якій мові світу.
Отже, толерантність (від лат. tolerantia — стійкий, терпимий, що допускає відхилення) — особистісна риса людини, терпиме ставлення до чужої думки, релігії, поведінки, повага до гідності й прав інших людей;
здатність поставити себе на місце іншої людини. Це повага, прийняття й правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження й способів прояву людської індивідуальності.
Генеральна Конференція ЮНЕСКО оголосила 1995 рік роком толерантності й прийняла Декларацію принципів толерантності. 16 листопада названо Міжнародним днем толерантності.
Толерантність вважається показником високого духовного й інтелектуального розвитку особистості.