Затверджено на засіданні педради від 04.05.2020р. протокол №8

Додаток 1

Алгоритм завершення 2019/2020 навчального року

04.05 – 08.05

1. Учнівство отримує завдання на опрацювання теоретичного матеріалу до кінця навчального року (з кожного навчального предмета).

2. Вчительство – забезпечує онлайн-консультування, здійснює підготовку до проведення підсумкових тематичних та семестрових контрольних робіт.

3.До 08.05– вчителі інформують учнів про форму проведення та зміст підсумкової контрольної роботи, акцентують увагу учнів на певних темах, особливостях оцінювання тощо.

Приклад: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, 9 клас

Завершити вивчення навчального матеріалу з курсу за 9 клас – параграфи 30 – 35. Підготовка до підсумкової контрольної роботи за розділами 5 – 7 (параграфи 21 – 35). Контрольна робота буде проведена письмово (завдання отримаєте відповідно до графіку через GoogleClassroom та Viber) та складатиметься із 6 письмових завдань (по 2 до кожного розділу). Правильна та повна відповідь на кожне питання – 2 бали.

4. До 08.05 вчителі надсилають заступнику директора з НВР інформацію про план проведення підсумкових робіт, заповнивши наступну таблицю:

Графік проведення підсумкових контрольних робіт____ класу з____________________

Навчальний предмет, ПІБ вчителя, електронна адреса для зв’язку

Вид оцінювання

Форма оцінювання

Необхідні ресурси

*Дата та тривалість оцінювання (для синхронного режиму)

*Дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму)

 

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр або підсумкові контрольна робота з тем (що вивчалися під час карантину) – рекомендується

Письмові завдання, тест, усне опитування тощо

Рекомендую: GoogleClassroom, ZOOM, Viber, На Урок, Skype, телефонний зв’язок (через класного керівника)

 

Обовязково!

Приклад Історія України,

Іванова Іванна Іванівна,

ivanna@gmail.com

Підсумкова контрольна робота з розділів 5-7

Письмові завдання

GoogleClassroom, Viber

Розміщення – 8.00 на GoogleClassroom, Viber (через класного керівника). Термін подання виконаних завдань до 16.00 GoogleClassroom, Viber (через класного керівника) або на електронну пошту

*Час на виконання письмової роботи не повинен перевищувати тривалості двох уроків.

*Дату проведення контрольної роботи на кожен предмет проставить заступник директора з НВР, яка отримає графік по предметах. Час та тривалість визначає сам вчитель-предметник.

З 08.05 – 11.05

Заступник директора з НВР до 12.05 складає графік проведення підсумкових контрольних робіт, який розміщується на офіційному веб-сайті закладу освіти.

Класний керівник надсилає графік для ознайомлення учням і батькам відповідного класу з вимогою інформувати про отримання

Складається гнучкий графік доступу вчителів до класних журналів.

12.05 – 26.05.

Проведення контрольних робіт згідно графіка.

Виставлення семестрових балів, річних балів. Інформування класного керівника про отримані учнями бали здійснює вчитель-предметник після перевірки роботи та з врахуванням оцінок, отриманих до карантину та під час карантину, заповнивши свої сторінки у класних журналах.

27.05 – 29.05

Класні керівники оформлюють електронний варіант табеля для інформування батьків та надсилають його ел. поштою або через Вайбер з вимогою інформувати про отримання (заповнення табелів успішності, свідоцтв досягнень, сканування та направлення батьківству копій табелів і свідоцтв)

Заповнення класних журналів (за окремим графіком);

01.06 – 16.06

– Заповнення шкільної документації (за окремим графіком);

– Оформлення та видача свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (за окремим графіком).